Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
Eğitim Öğretim Servisi

     Kurumumuz Eğitim Birimi Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün 27/07/2007 gün ve 46/1 ve 51 No’ lu Genelgeleri doğrultusunda eğitim-öğretim faaliyetlerini, iş ve meslek eğitimi faaliyetlerini, sosyal-kültürel faaliyetleri ve kütüphane faaliyetlerini yürütmektedir.

     Kurumumuza yeni gelen hükümlü ve tutukluların öncelikle kuruma girişlerinde eğitim-öğretim durumları verdikleri beyanlarına göre tespit edilmektedir. Ceza İnfaz Kurumunda yürütülmekte çalışmalarda amaç; Kurumumda bulunan hükümlü ve tutukluları, Atatürk ilke ve inkılâpları doğrultusunda vatanini ve milletini seven bireyler olarak yetiştirmektir. Onları; özgüvenlerini kazanmış, kendisine ve çevresine duyarlı, sosyal ve manevi yönden toplumla uyumlu, suç ortamından ve suç islemeyi doğuran sebeplerden uzaklaşmış bir şekilde topluma yeniden kazandırmaktır.

     Eğitim ve öğretim durumları tespit edilen hükümlü/tutuklulara öğretim durumlarına göre eğitimlerine devam edebilmeleri konusunda gerekli bilgiler verilmekte ve eğitim-öğretimlerine devam etmeleri hususunda ikna etmeye yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Kurumumuza gelen hükümlü/tutuklulardan öğrenci olanların, kurumumuzda öğrenimlerine devam edebilmeleri için gerekli yazışmalar ve kayıt işlemleri takip edilmektedir.

     Kurumumuzda; temel eğitim, mesleki eğitim ve sosyal-kültürel alanlarda açılmakta olan tüm kurslar İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde planlanmakta ve gerçekleştirilmektedir. Kurslarda başarı gösteren tüm hükümlü ve tutuklulara, eğitim görmüş oldukları alanda Milli Eğitim Bakanlığı onaylı “Kurs Bitirme Belgesi” verilmektedir.

Adres

Yakutiye Mahallesi Çardakkaya Sırtı Kümeevler Sokak No:1 - 38600 BÜNYAN/KAYSERİ

Telefon

0(352) 712 25 76 - 0(352) 712 17 38

FAKS - 0(352) 712 04 12

E-Posta

kayseri.cocuk.kcikisaretadalet.gov.tr