Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
SIKÇA SORULAN SORULAR

Soru:Tutuklu/hükümlüye dışardan kitap getirebilir miyim ?

Cevap: Evet. Ziyaret saatleri içerisinde getirilebilir veya Kayseri/ Bünyan PTT kargo aracılığıyla kitap gönderebilirsiniz.Eğitim kurulu kontrolünden sonra hükümlü ve tutuklunun kullanımına sunulabilir.

Soru:Dışarıdan tutuklu/hükümlüye nasıl eşya gönderebilirim ?

Cevap: PTT aracılığı ile Kayseri Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu adresine gönderebilirler. Özel kargo kabul edilmemektedir.

Soru:Avukat görüşleri ne zaman yapılmaktadır ?

Cevap: Hükümlü ile avukatı, meslek kimliğinin ibrazı üzerine, tatil günleri dışında ve çalışma saatleri içinde, bu is için ayrılan görüşme yerlerinde, konuşulanların duyulamayacağı, ancak; güvenlik nedeniyle görülebileceği bir biçimde, açık görüş usulüne uygun olarak görüştürülür. Tutuklular ile zaman sınırlaması olmadan görüş yapılabilmektedir.

Soru: Kapalı ve açık görüşten kimler faydalanabilir?

Cevap:Kapalı Açık görüş yönetmeliği bölümünden faydalanabilirsiniz.

Soru:Görüş saatimi nasıl ögrenebilirim ?

Cevap:Kapalı Açık görüş günleri bölümünden bakabilirsiniz.

Soru:Yakınıma yiyecek içecek getirebilirmiyim ?

Cevap:Adalet Bakanlığının ilgili genelgesinde belirtildiği üzere Hükümlü ve Tutuklular kendilerine verilen iaşe harici ihtiyaçlarını kurum kantininden temin etmektedirler. Dolayısıyla içeri yiyecek içecek girişi yasaktır. Açık görüş günlerinde hükümlü ve tutuklular daha önceden kantinden temin ettikleri yiyecek ve içecekleri yakınlarıyla görüş yerlerinde tüketebilirler.

Soru:Yakınımla ne kadar görüş yapabilirim ?

Cevap:Adalet Bakanlığın konuyla ilgili genelgesinde belirtildiği üzere görüş süresi yakınıyla görüşmeye başladığı andan itibaren yarım saatten az bir saatten fazla olmamaktadır.

Soru:Açık görüş günleri değiştirilebilirmi ?

Cevap:Belirlenen kurallar çerçevesinde açık görüş günleri kurum idaresi tarafından belirlenmiştir. Değiştirilemez.

Soru:Yakınıma hangi eşyaları gönderebilirim ?

Cevap:Eşya yönetmeliğinden faydalanabilirsiniz.

Soru:Telefon görüşmeleri için gerekli evraklar nelerdir ?

Cevap:

1.) Ödenmemiş Telefon faturasının aslı (Ödendi Makbuzu Geçerli Değildir.)
2.) Vukuatlı nüfus kayıt örneği (Fatura sahibinin hükümlü veya tutukluyla akrabalık derecesini ve nüfus müdürlüğünden alınan belge.)
3.) Nüfus Cüzdanı fotokopisi (Fatura sahibine ait)
4.) İkametgah il muhaberi (Fatura sahibine ait ve Nüfus Müdürlüğünden veya Muhtardan)
5.)Cep telefonları için hatlı ise fatura, kontörlü hat ise abonelik sözleşmesi

BU BELGELER KURUMA GELİNDİĞİNDE VEYA POSTA VASITASIYLA CEZA INFAZ KURUMLARINA ULASTIRILABILIR.

Soru:Tutuklu-Hükümlülerin yapabileceği telefon görüşmesi hakkında genel bilgiler ?

Cevap:

1.) Kapalı kurumda bulunan hükümlüler, belgelendirmeleri koşuluyla eşi, üçüncü dereceye kadar kan ve kayın hısımları ve vasisi ile telefon görüşmesi yapabilir.
2.) Telefonla görüşmeleri aşağıda belirtilen esaslara göre yapılır:
a) Hükümlüler, haberleşme veya iletişim araçlarından yoksun bırakılma veya kısıtlama cezası ile hücreye koyma cezasının infazı sırasında olmamak koşuluyla, idarenin kontrolünde bulunan ve kurumun uygun yerlerine yerleştirilen telefonlardan yararlandırılır,
b) Disiplin cezaları olsa bile, anne, baba, eş, çocuk ve kardeşlerin ölüm veya ağır hastalıkları veya doğal afet hâllerinde, hükümlülerin telefon görüşme hakları hiçbir şekilde engellenemez,
c) Açık ve kapalı kurumlardaki hükümlüler; altsoy, üstsoy, eş ve kardeşlerinin ölüm, ağır hastalık veya doğal afet hâllerinde, kuruma ait telefon ve faks cihazından derhâl yararlandırılır. Bu hâlde, yapılan telefon konuşmaları o haftaya ait konuşma hakkından sayılmaz. Görüşmeler, tutanak ile belgelenir ve tutanaklar özel bir dosyada saklanır,
d) Kurum personeli hükümlülere tahsis edilen telefonları kullanamaz,
e) Hükümlüler, telefon görüşmesi hakkına sahip oldukları konusunda bilgilendirilir,
f) Hükümlülerin telefonla görüşme gün ve saatleri, kurumda bulunan telefon adedi, başvuru sırası, kurumun asayiş ve güvenliği dikkate alınarak idare tarafından belirlenir. Hükümlüler görüşebilecekleri yakınlarından bir veya birden fazla kişi ile haftada bir kez ve bir telefon numarasıyla bağlantı kurarak kesintisiz görüşme yapabilir. Herhangi bir nedenle görüşme gerçekleşememişse daha önceden bildirilen numaralardan bir diğeriyle görüşebilir. Konuşma süresi görüşme başladığı andan itibaren on dakikayı geçemez. Ancak tehlikeli hükümlü oldukları idare ve gözlem kurulu tarafından belirlenen hükümlüler onbeş günde bir kez olmak ve on dakikayı geçmemek üzere sadece eşi, çocukları, annesi ve babası ile görüşebilir,
g) Telefonla görüşme ücreti, görüşmeyi yapan hükümlü tarafından karşılanır. Görüşme için kullanılan telefon kartları kurum kantininde satılır. Müdürü bulunmayan kurumlarda telefon kartları, ücreti hükümlülerden alınmak koşuluyla görevli memurlar tarafından temin edilir.

Adres

Yakutiye Mahallesi Çardakkaya Sırtı Kümeevler Sokak No:1 - 38600 BÜNYAN/KAYSERİ

Telefon

0(352) 712 25 76 - 0(352) 712 17 38

FAKS - 0(352) 712 04 12

E-Posta

kayseri.cocuk.kcikisaretadalet.gov.tr